Нормативни документи

За нас

Булсар е сдружение с идеална цел, за координация, търсене и спасяване на бедстващи хора, оцеляли след катастрофи в българският морски отговорен район. Името и е съчетание от букви подсказващ националния признак и от началните букви на английския израз “Search and Rescue” (търсене и спасяване).

Основните принципи на сдружението са:

  • Доброволност-сдружението е доброволческа и безкористна организация, чийто структури на собствен риск участват в различните форми на спасяването на човешкия живот по море;
  • Хуманост - при всички обстоятелства да се помага на бедстващите, оцелели след морски катастрофи хора, за да бъдат те успешно спасени. Тази помощ следва да им осигурява бърза, ефективна и високо професионална защита, по време на издирването, спасяването и след преключване на инцидента;
  • Безпристрастност - да се осигурява оказването на помощ на всяко лице търпящо бедствие в морето, независимо от неговата национална, расова или религиозна принадлежност, статуса на такова лице или обстоятелствата при които то е било открито;
  • Превантивност - чрез високоточна, професионална, гласна пропаганда на дейността за издирване и спасяване на бедстващите хора да се повишава чувството на отговорност, но не само като за поука и обогатяване познанията на обществеността, а и като обществен контрол;
  • Сътрудничество - с всички структури в страната и чужбина, признаващи Конвенцията за морско търсене и спасяване (“САР-79”) с нейните Приложения 1 и 2, другите конвенции имащи отношение към защита на човешкия живот по море и Женевските конвенции на червенокръстките организации;
  • Независимост - сдружението е независима, неполитическа организация с идеална цел в обществена полза. Изразходването на средствата на сдружението не се обвързва с политически цели или водене пропаганда и агитация в полза на политически партии ;

Сдружението е учредено на 20.04.1996 г.във Варна. Пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като “сдружение с нестопанска цел в обществена полза”. Булсар е вписан в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието под No: 20040413002.