Въпроси & Отговори

?        Какви услуги предлага БУЛСАР?

 

!       БУЛСАР осигурява безплатно и безвъзмездно безопасността на плаване на малките плавателни съдове, като рибарски лодки, риболовни корабчета, яхти, сърфове и други подобни основно в близката пет милна крайбрежна зона, чрез своята система за колективна безопасност, базирана на използването на GSM комуникации в следния режим: а) планово чрез попълване на план за плаване (бланката е поместена на нашата страница в интернет); б) чрез позваняване на тлф 161 (от GSM в мрежата на Мобил Тел), тлф 088 161 (в мрежата на БТК) и тлф.: ) +359 888 978 011 (в мрежата на Глобул). Обявавайки своите планове за плаване и поддържането на постоянно прослушване на тези номера, Вие ще имате възможност, да получите незабавно предупреждение за опасни природни явления, като  щормови предупреждения, справка за съществуващата метео обстановка в зоната в която се намирате, прогнозен анализ за състоянието на времето (анализа не е официално професионално сведение) и други; в) в случай на възникнала опасност за Вашия плавателен съд, БУЛСАР ще предприеме незабавни мерки като осведоми отговорната държавна структура и ще осъществи граждански контрол за тяхните действия по оказването на съответната помощ; г) същоот се отнася и в случай на нужда от спешна или неотложна медицинска помощ, като в момента на възникването и Вие ще получите съответна професионална медицинска консултация.

Горните услуги се отнасят за регистрирани мореплаватели. Това е задължително изискване, тъй като само по този начин може да Ви индетифицираме и отговорим на повикванията Ви, като съществременно с това се предпазваме от фалшиви сигнали, залачки и други подобни явления. Вашите СИМ карти, следва да са с официална регистрация, т.е. не бива да са анонимни като “Прима” и тем подобни;

 

?        С какви спасителни единици разполага БУЛСАР?

 

!        Към настоящия момент БУЛСАР използва като морски спасителни единици рибарски корабчета собственост на наши съмишленици. Така например за южния район на крайбрежието осигуряването се осъществява от р/к “Приятел” No: 160; За централния район (БЯЛА) е р/к “Атлантик”. В северния район използваме различни плавателни средства на наши съмишленици. В момента във Варна се строи морска спасителна единица първата ни спасителна единица с/к “ФОРТУНА”, която ще бъде използвана едновременно и за осигуряване на ветроходни регати и други морски спортни прояви. Водят се разговори с други структури по въпроси за предоставяне на подбни плавателни средства за обслужване от БУЛСАР. Разполагаме с доброволчески спасително координационен център, намиращ се в сградата на “Технически университет” – Варна. Центъра разполага с три компютърни работни места и още 12 такива, акто последните са предназначени за учебно тренировъчни (УТ) цели, където ще се провежда убочение за “ SAR координатори” и SAR администратори. Двете зали са свързани с портални врати, планшетна работна маса със същия брой места. При реална обстановка на криза бедствие или инцидент, УТ зона се използва за щабни анализи и подготовка на решения за действие. В центъра, благодарение на безкористната помощ на отдел “Информационно осигуряване …..” към ИАМА е предоставен достъп до VTIMS.

 

?        Как осигурявате малките плавателни средства?

 

!        Осигуряването се осъществява безвъзмездно и основно през светлата част на денонощието, а при започнато такова през деня - до прибирането на съответния плавателен съд. БУЛСАР не осигурява безвъзмездно плавателните средства на държавните структури и тяхни брегови звена. Това не означава, че при поискване ще им бъде отказана помощ, но за услугата ще следва да заплатят определена сума.

 

?        Има ли БУЛСАР служители на заплата?

 

!        Не! БУЛСАР няма нито един служител, всички сме доброволци, работим безвъзмездно, за своя сметка риск и лична отговорност. 

 

?        Каква друга дейност развива БУЛСАР?

 

!        От септември 2005 година БУЛСАР е асоцииран член на International Lifeboat Federation (ILF), международна доброволческа структура, обединяваща 95 организации по света. През юли 1924 година ILF отбелязва своята стогодишнина с “Първа международна спасителна конференция. През настоящата година ILF променя своето наименование на International Maritime Rescue Federation” (IMRF). През 2004 година ИМО създаде “Global Search and Rescue Development Advisory Group” включваща представители на ИМО, ИКАО и ILF, с цел приоритетна координация, подпомагане планиране развитието на  световна SAR  система.

 

?        Как може да се включа в доброволческата структура на БУЛСАР?

 

!        В нашата дейност всеки който се запознае с нашия устав и принципи е добре дошъл. Дейността ни е безкористна, не очаквайте чрез нас да развивате каквато и да е пропагандна политическа или търговска дейност. Ние от собствените си средства и с помоща на спонсори подържаме организацията си. Трудът ни е безвъзмезден, така, че ако прицените можете да се обърнете към нас, на първо време най добре чрез указаните ни телефонни. Всеки може да бъде с нещо полезен. Например, ако владеете някой от езиците посочени на нашия сайт в интернет или някакъв друг език, Вие може да бъдете полезен като превеждате и предоставяте тези материали за публикуване в сайта; Можете да се включите в подръжката на центъра или да бъдете полезен като преподавател за обучение по нашите програми.  Поради неясните постановки и липса на каквато и да е възможност за правно уреждане статута на доброволците в България (Закон за управление при кризи-2005 г.)  все още не сме в състояние да предоставим точна и ясна дифениция и да осигуряваме в известна степен нашите доброволци.

 

?        Как мога да се запозная с нормативната уредба на БУЛСАР, документите от проведената по ваша инициатива “Първа международна добровлческа Черно-морска конференция-Варна 2005” ?

 

!        Материалите са поместени в сайта, а ако това не Ви задоволява, може да Ви поръчаме копие от докладите.  

  

?        Как се осъществяват дарения за БУЛСАР ?

 

!       Дарения във вид на технически средства, реклами в сайта, лично положен интелектуален труд, финансови дарения и други подобни може да направите официално след разговор с ръководството на БУЛСАР. Трябва обезателно да упоменете дарителската си воля, която задължително, следва да включва следната фраза “дарението не може да се използва за лични цели или за заплати”. БУЛСАР предоставя на дарителите си специални грамоти.