Скала на Бофор

Скала на Бофор (пълно наименование скала на Бофор за сила на вятъра) е сравнителна таблица за силата на вятъра, създадена през 1806 г. от британския морски адмирал сър Френсис Бофор и отчита в мерни единици наречени в негова чест - Бофорти. Тя се базира на субективни фактори, като състояние на морската повърхност или височина на вълните в открито море.

Степен по Бофор Сила на вятъра Средна скорост на вятъра (възела / км/ч / мили/ч) Име на вятър Вълни Условия в морето Условия на сушата
възли км./ч. м./ч. м./сek. м. фут
0 0 0 0 0-0,2 0 / 0 / 0 щил 0 0 спокойно, без вълни тихо
1 1-3 1-6 1-3 0,3-1,5 2 / 4 / 2 тих 0,1 0,33 бръчки по повърх- ността вятърът може да раздвижи пушек
2 4-6 7-11 4-7 1,6-3,3 5 / 9 / 6 лек бриз 0,2 0,66 малки вълнички може да се усети по открита кожа
3 7-10 12-19 8-12 3,4-5,4 9 / 17 / 11 слаб 0,6 2 големи вълнички постоянно движение на листа и клонки
4 11-16 20-29 13-18 5,5-7,9 13 / 24 / 15 умерен 1 3,3 малки вълни вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони
5 17-21 30-39 19-24 8,0-10,7 19 / 35 / 22 полу силен 2 6,6 средно дълги (1,2 м) вълни, наличие на пяна и пръски разклаща малки дръвчета
6 22-27 40-50 25-31 10,8-13,8 24 / 44 / 27 силен 3 9,9 големи вълни с пяна по върховете и пръски клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удържан
7 28-33 51-62 32-38 13,9-17,1 30 / 56 / 35 доста силен 4 13,1 вълни в различни посоки, откъсват се парчета пяна цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8 34-40 63-75 39-46 17,2-20,7 37 / 68 / 42 много силен 5,5 18 средно високи вълни с чупещи се върхове и водо- въртежи, ивици пяна. чупи клонки от дърветата, отклонява коли от пътя
9 41-47 76-87 47-54 20,8-24,4 44 / 81 / 50 щорм 7 23 високи вълни с гъста пяна, върховете на вълните се пре- обръщат, доста пръски леки структурни повреди
10 48-55 88-102 55-63 24,5-28,4 52 / 96 / 60 силен шорм 9 29,5 много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост изкоренява дървета, значителни структурни повреди
11 56-63 103-117 64-72 28,5-32,6 60 / 111 / 69 жесток щорм 11,5 37,7 изклю- чително високи вълни множество структурни повреди
12 >63 >117 >72 >32,7 N/A ураган 14+ 46+ огромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля пръски, въздуха е пълен с пяна и пръски, силно ограничена видимост множество масивни структурни повреди