Право на отговор.
Автор: marti6o
Дата: 2013-07-27

Право на отговор.
к.д.п. Никифор Герчев, СЕО НПО „БУЛСАР”
Относно публикацията
„Кой носи моралната отговорност за махленския скандал след трагедията край Бяла”?Под това заглавие авторът на статията г-н Александър Тодоров – главен редактор на сайта „Маритайм.бг” се опитва да предизвика състрадание у читателите, изкривявайки истината за така наречения „махленски скандал”, твърдейки че се правят „ системни неистови опити за извиване на ръцете” на сайта му. Горното според него било защото, той “не следвал и не популяризирал безумните, остарели, неприложими политики в областта на морското дело, които група хора искат да наложат в сектора”. Не знам дали г-н Тодоров разбира, че с тази тирада от най-меко казано неверни, клеветнически твърдения, той изпада в много конфузно положение, предизвикващо сериозни съмнения за коректност и за достоверност. Да квалифицираш дейност и политика за морската гражданска безопасност по начин, коренно противоположен на мнението на изключително авторитетни международни организации, като „Международната морска организация”, „Международната федерация за морско спасяване”, „Парламентарната асамблея на черноморските страни за икономическо сътрудничество” и други, поставя автора и съветниците му в много неловко положение. Защото е общоизвестно, че когато твърдиш нещо, то трябва да е подкрепено с факти и аргументи, а в случая се подхвърлят единствено голи фрази. Уважаеми г-н Тодоров, не желая да влизам в професионална дискусия с Вас, тъй като нямате нито опита, нито образованието, нито знанията, необходими, за да можем да обсъждаме каквито и да е политики в областта на морското дело. Разбира се с това не омаловажавам професията ви на журналист – мога да ви дам примери за ваши колеги, които без да отговарят на тези изисквания, успяват да представят точно и коректно информацията на читателите си. Само че те спазват едно от основните правила на журналистиката – за да бъдеш обективен, вземи информация от всички засегнати страни и после я отрази точно и безпристрастно. Аз лично никога не съм отказвал да разговарям с никой, който ме е потърсил по телефона или директно.